ROMEINSE TIJD
1500 - heden
450 - 1500 na Chr.
12 v Chr. - 450 na Chr.
800 - 12 v Chr.
2000 - 800 v Chr.
5300 - 2000 v Chr.
8800 - 4900 v Chr.
tot 8800 v Chr.
Forum Hadriani - Gemeente Voorburg De voormalige stad Forum Hadriani had binnen de toenmalige Romeinse provincie Germania Inferior een bijzondere plaats. In die tijd waren er maar twee echte steden, namelijk Noviomagus (Nijmegen) en Forum Hadriani (Voorburg). Ze dienden als bestuurscentrum en hoofdstad van het stamgebied van de Cananefaten (Voorburg) en de Bataven (Nijmegen). Op het archeologische monument Forum Hadriani is in de tussenliggende eeuwen niet veel gebouwd, waardoor de resten goed zijn geconserveerd, in tegenstelling tot andere Romeinse vindplaatsen die vaak vrijwel continu bewoond zijn geweest. Forum Hadriani is vanaf 1827 door beroemde Nederlandse Archeologen onderzocht. Daarbij was en is de rol van een grote en bezielde archeologievereniging ter plaatse onmisbaar. De contouren en het rechthoekige stratenplan van de stad zijn inmiddels grotendeels duidelijk. Het laatste onderzoek uit 2005, ter hoogte van het jongenspaviljoen en de gymzaal van het doveninstituut Effetha, heeft ondermeer huisplattegronden opgeleverd. Opmerkelijk daaraan was dat de oriŽntatie van dat deel van de stad na 160 na chr. van richting is veranderd. Het onderzoek toen leverde ook veel vondsten op, zoals de houten wagenwielen, die nu in Museum Swaensteyn permanent tentoongesteld zijn. van kraanwerkzaamheden tot veldtechniek
van Luytelaar Veldtechniek
Projecten Home Home Over Over Diensten Diensten Projecten Projecten Galerie Galerie Contact Contact Disclaimer Disclaimer