Disclaimer Algemeen Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Privacy verklaring U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een bestelling te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Uitsluiting van aansprakelijkheid Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. VL-Veldtechniek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Beschikbaarheid De informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet- beschikbaarheid. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Het auteursrecht op deze website berust bij VL-Veldtechniek of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan VL-Veldtechniek. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door VL-Veldtechniek. van kraanwerkzaamheden tot veldtechniek
van Luytelaar Veldtechniek
Home Home Over Over Diensten Diensten Projecten Projecten Galerie Galerie Contact Contact Disclaimer Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de

webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of

enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties

waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te

corresponderen, een bestelling te plaatsen dan wel een inschrijving te

verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten

voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze

website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de

websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men

toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in

geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm

gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden

verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale

omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u

op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden

te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk

gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in

om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig

mogelijk te laten zijn.

VL-Veldtechniek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor

schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,

onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze

website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder

voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij

spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te

stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor

eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet- beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij VL-Veldtechniek of bij

derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar

hebben gesteld aan VL-Veldtechniek. Vermenigvuldiging in wat voor

vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door

VL-Veldtechniek.

van Luytelaar Veldtechniek
van kraanwerkzaamheden tot veldtechniek