BRONSTIJD
1500 - heden
450 - 1500 na Chr.
12 v Chr. - 450 na Chr.
800 - 12 v Chr.
2000 - 800 v Chr.
5300 - 2000 v Chr.
8800 - 4900 v Chr.
tot 8800 v Chr.
Haverleij Engelen - Gemeente Den Bosch Bij bouwwerkzaamheden in de Haverleij ( tussen Vlijmen en Den Bosch) zijn sporen gevonden van akkers en een boerderij. In ee sleuf van tientallen vierkante meters, en op 60 centimeter diepte is de oppervlakte zorgvuldig schoon geschraapt. Een patroon van witte strepen verschijnt. In archeologische taal is dat een prehistorische akker die bewerkt is met een ploeg (een eergetouw, een ploeg met een hak die de grond niet omlegt, maar alleen voren trekt). In die voren valt later nieuwe grond. De lijnen die zo ontstaan zien we nu terug. De akker dateert van de ijzertijd, 800-100 v.Chr. of zelfs de bronstijd 2000-800 v.Chr. In elk geval voor het begin van de jaartelling. Grote paalgaten geven aan waar meer dan 2000 jaar geleden een boerderij heeft gestaan. De kleine "witte rondjes "zijn paalgaten van een hekwerk. van kraanwerkzaamheden tot veldtechniek
van Luytelaar Veldtechniek
Projecten Home Home Over Over Diensten Diensten Projecten Projecten Galerie Galerie Contact Contact Disclaimer Disclaimer